Danh mục sản phẩm

MAIL SERVER

Hỗ trợ trực tuyến


adminliem_nguyen_ht


Hotline

(8461) 3836.148

Thông tin nội bộ

user name: Password :

QUẢN LÝ VĂN BẢN

user name: Password :

GADGET

Lượt truy cập

Lượt truy cập : 679788
Đang online :12
Công ty cổ phần thép Biên Hòa (VICASA)

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Thép VICASA -  VNSTEEL đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Tham dự Đại hội có:

- Ông: Lê Văn Cam - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

- Ông: Huỳnh Công Du - Thành Viên HĐQT, Tổng Giám Đốc

- Cùng các Quý cổ đông Công ty.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập.

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2020.

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

- Tờ trình tiền lươngthù lao của HĐQT, BKS, BĐH và TK HĐQT năm 2020.

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Tờ trình giao dịch nội bộ trên 35% tổng tài sản.

Một số hình ảnh

Ông Lê Văn Cam - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

 

Ông Huỳnh Công Du - TV Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc

 

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Ban Kiểm Phiếu, Kế Toán Trưởng

 

Ông Nguyễn Phước Hải - Trưởng Ban Kiểm Soát

 

Bà Trương Thị Kim Anh - Trưởng Ban Thư Ký

 

Cổ Đông Tiến Hành Bỏ Phiếu

 

Ban Kiểm Phiếu Làm Việc

 

Cổ Đông Biểu Quyết

[đầu trang]

Các bài liên quan

Chứng nhận chất lượng

VIDEO CLIP

ORDER ONLINE

Sơ đồ đường đi

Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA)

Logo đối tác